megatrender

Fem megatrender vil holde rentene lave

Vil rentene holde seg høye lenge? Her er fem megatrender som vil sørge for lave renter på sikt.

Rentene stiger til nye rekorder som følge av vareknapphet og økt økonomisk aktivitet i verden.  I Norge varsles det om flere renteøkning for å kjøle ned forventet prisvekst. På lang sikt er det likevel grunn til å tro at rentene vil holde seg lave i overskuelig fremtid. Fem megatrender vil bidra sterkt til lave renter

Vil rentene holde seg høye lenge? Her er fem megatrender som vil sørge for lave renter på sikt. Les Mer »

Tom Solstad

Gjør deg klar for tiårets superinvesteringer

Forbrukerfest. Råvareboom. Teknologieksplosjon. Bli rik på tiårets nye megatrender. Finansavisen intervjuer eksperter om megatrendene som endrer verden. Den som følger med, kan være med på tiårets superinvesteringer. Finansavisen har intervjuet eksperter om hvordan megatrender kan skape forretningsmuligheter for de som lykkes å utnytte dem. Tom Solstad ga ut boken «Start med megatrender» og her går

Gjør deg klar for tiårets superinvesteringer Les Mer »

Hva er megatrender?

Megatrender gir deg forsprang på konkurrentene

Hva er en megatrend? En megatrend beskriver de store endringene som skjer i verden. De er globale i utstrekning, og de har en levetid på minst ti år. Begrepet megatrender ble gjort kjent av John Naisbitt, gjennom boken Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives, som ble utgitt i 1982. Naisbitt definerer megatrender som store, sosiale, økonomiske, politiske og

Megatrender gir deg forsprang på konkurrentene Les Mer »

Megatrenden globalisering vil akelerere etter korona

Megatrenden globalisering vil akselerere etter korona

Megatrenden globalisering vil akselerere etter korona, og internasjonal handel vil vokse, ikke falle. Covid-19 vil skape mer proteksjonisme og forsyningslinjene vil endre seg, men  trenden mot økt globalisering og en mer sammenvevd verden vil fortsette. Kort tid etter koronautbruddet oppsto det en oppfatning hos ledende eksperter og politikere om at megatrenden globalisering vil snu og

Megatrenden globalisering vil akselerere etter korona Les Mer »

Skroll til toppen