Start med megatrender

Ny bok om megatrender lanseres 15. juni

Hvorfor er noen mennesker og organisasjoner så dyktige på å se nye muligheter i en verden i endring? Og hvorfor klarer de å stå imot disrupsjon der nesten alle andre må kaste kortene? En ny bok om megatrender forklarer hvorfor: de som kjenner megatrendene vet hvordan rammebetingelsene deres vil være fremover. Dermed kan de agere før konkurrentene.

De som er offensive og godt trent i innovasjon og omstilling, har best forutsetninger for å lykkes. Mens de som er konservative og har klart å beskytte seg, har de beste forutsetninger for å bli selektert bort.

I en disruptiv verden er du nødt til å være forberedt på at alt kan skje. Som leder i dag holder det ikke lenger å reagere på endring. Skal du få bedriften din til å komme seirende ut av kampen om kundene er du nødt til å forutsi endring – hele tiden.

Netflix vant kampen over giganten Blockbuster ved å forberede seg på strømming, og Louis Vuitton tilpasset seg behovene til de nyrike i Asia og ble størst i verden. Begge forberedte seg på en verden i endring ved bruk av megatrender.

Trendforsker Tom Solstad viser deg hvorfor det aldri har vært viktigere å heve blikket og forstå de trendene som påvirker stater, bedrifter og individer. Bli kjent med hva som skjer når trender i næringsliv, teknologi, befolkning, miljø, nasjoner, politikk og handel skaper forstyrrende globale endringer, inkludert:

  • Hvordan verdens økonomiske tyngde flyttes mot Asia og skaper en ny global middelklasse.
  • Hvordan 3D-printere og automatisering flytter industriarbeidsplasser tilbake til i-land.
  • Hvordan befolkningspyramiden snus opp ned, og mangelen på kvalifisert arbeidskraft blir den største utfordringen for norske bedrifter.
  • Hvordan bærekraft og sirkulærøkonomi blir en del av alle bedrifters ABC.
  • Hvordan ny teknologi gjør at produktivitetsveksten i størst grad går til de bedriftene som er mest effektive i utgangspunktet.
  • Hvordan korona vil forsterke megatrendene, også fremtidig globalisering.

Denne boken er for alle som ønsker å forberede seg selv og organisasjonen på en verden i endring.

Hva sier leserne?

«Mens vi hele tiden blir målt på kortsiktige resultater, glemmer vi ofte at det er de store langsiktige trendene som betyr om vi overhodet overlever som bedrift. Det er vanskelig å heve blikket og tenke langsiktig, men det har antakelig aldri vært viktigere. Vi må forstå omverdenen og fremtiden, og hvor fort ting endrer seg. Start med megatrender viser på en fantastisk lettfattelig måte hvordan dette kan gjøres. Spennende og givende lesning fra perm til perm.»

Trond Moe, administrerende direktør i Nordic Environment Finance Corporation.

«Start med megatrender leverer på god oppbygging, mange relevante og beskrivende eksempler og ikke minst inn-fletting av tall og statistikk som underbygger de ulike megatrendene og gjør den nesten til et oppslagsverk. Boken har blitt et refleksjonsgrunnlag i strategiske diskusjoner rundt markedsposisjonering, rekruttering og teknologiutvikling. Jeg kommer til å lese i den igjen.»

Hilde Gilen, Chief Financial Officer i StrongPoint ASA.

«Vårt verdensbilde er nesten snudd på hodet de siste tjue årene, og endringstakten går stadig raskere. Kina er blitt en viktig motor i verdensøkonomien, og India ligger hakk i hæl. Dette århundret tilhører utvilsomt Asia. Store globale endringer vil stille nye krav til samarbeid og samhandling, på tvers av kulturer og landegrenser. Tom Solstad gir en ryddig og god innføring i en ny virkelighet for oss alle, det være seg i stor eller liten skala.»

Rina Sunder, Daglig leder i Innovation Forum Norway og forfatter av boken Det moderne India.

«Disrupsjon og endring påvirker norske bedrifter hver eneste dag, og tempoet i endringene bare øker. Det var derfor befriende å lære hvordan man kan se endringer før de faktisk skjer. Ved å forstå konseptet megatrender blir det mulig å ta et helikopterperspektiv og prøve å se de mulighetene som kommer. Les den i dag!»

Arve Egil Håbjørg, Chief Operating Officer i Shortcut

«Etter å lest boken har jeg fått en mye mer dypere forståelse av hvordan megatrender oppstår og ikke minst hvordan de påvirker oss. Mange «aha» opplevelser og nyttig innspill som vi kan bruke i vår forretningsstrategi. Anbefales på det sterkeste»

Lars Andrup-Næss, CEO i Bravo Solutions

Om forfatteren

Tom Solstad har mer enn 20 års erfaring som analytiker, ledelseskonsulent og økonomisjef. Han har omfattende erfaring med fremtidsstudier og strategiarbeid, blant annet fra Telenor og det tyske konsulentselskapet Simon-Kucher & Partners. Tom er en aktiv blogger og skriver om trendene som endrer verden på megatrender.no. Han er utdannet siviløkonom og MBA fra HEC i Paris, og holder også grader innen statsvitenskap og ledelse fra USA og Italia.

Hva får du?

Boken Start med megatrender gir deg alt du lurer på om megatrender (og hvorfor det er så viktig å utnytte dem). dette er en helt ny bok om megatrender, og hvordan de endrer verden vi lever i. Her finner du en beskrivelse av over 30 megatrender og hvordan de påvirker individer, organisasjoner og samfunn. Du finner også en mal som viser deg hvordan du kan utnytte megatrendene, slik at du kan tilpasse deg endringer før alle andre.

Den sikreste metoden for å planlegge fremover, er å forsøke å forstå hva som skjer i dag. John Naisbitt, fremtidsforsker.

Hvilke megatrender dekkes?

Økt globalisering vil forstyrre eksisterende forretningsmodeller ved å skape nye konkurrenter, omarrangere forsyningskjeder og senke prisene. De neste bølgene – inkludert fremveksten av Kina og en mer multipolær verden – vil øke kompleksiteten og kreve mer fleksible forretningsmodeller om det skal være mulig å reagere på det globale skiftet.

For bedrifter som har et produkt å selge, er demografi noe den må ta hensyn til. Demografiske data brukes når man skal forklare forbrukernes kjøpsadferd. Rike mennesker velger ofte dyrere biler enn de med lavere inntekter. Eldre bruker mer av inntekten sin på helserelaterte produkter. For ledere som ønsker å agere på muligheter er det kritisk å forstå de demografiske endringer som skjer i dag. Uansett om man vil forstå hvor folk skal bo, spise og kjøpe i fremtiden ligger mye av forklaringen i demografien.

Mange av dagens tradisjonelle selskaper er under press fra ny teknologi. Mange av dagens markedsledere er tradisjonelle selskaper som har basert sine forretningsmodeller på at informasjon, distribusjon og datakraft har vært en begrenset faktor. Disse begrensningene er mer eller mindre eliminert av teknologi og internett – og det skaper i dag store endringer. Ifølge Tall fra McKinsey viser at en markedsleder vil miste posisjonen sin på topp i løpet av fem år, dobbelt så fort som for 20 år siden.

Klimaendringer skaper allerede store utfordringer for kloden. Presset fremover vil bare øke. Befolkningsvekst og fortsatt økonomisk vekst vil skape knapphet på ressurser og økte utslipp. Etterspørselen etter ressurser som energi, stål, vann og land vil øke kraftig. Det gir høyere priser og skaper nye muligheter; for eksempel vil energi- og ressurseffektive løsninger bli helt nødvendige. Det kommer krav om å gjenbruke mer, bygge annerledes og transportere mer effektivt.

Hvorfor bør jeg lese boken?

I en disruptiv verden er du nødt til å være forberedt på at alt kan skje. Som leder i dag holder det ikke lenger å reagere på endring. Skal du få bedriften din til å komme seirende ut av kampen om kundene er du nødt til å forutsi endring – hele tiden. En ny bok om megatrender viser hvordan.

Løsningen på overraskende enkel. For tenk om du kunne forutsi fremtiden og forberede deg mot disrupsjon? Med megatrender, kan du nettopp forberede deg på det som kommer. Forstår du hvilke trekk i samfunnet som  vil fortsette de neste ti årene vil du se nye muligheter. Da har du muligheten til å være en endringsagent, heller enn en som reagerer i etterkant. 

Det finnes allerede mange trender vi vet vil fortsette i lang tid. Og det er disse du må utnytte om du vil vinne kampen om kundene i fremtiden.

Som den klart mest oppdaterte boken på norske, viser en ny bok om megatrender hvordan.  

Hvor får jeg kjøpt boken?

Alle steder hvor bøker selges. Tilgjengelig som e-bok og på papir.

Skroll til toppen