Hva er megatrender?

Megatrender gir deg forsprang på konkurrentene

Hva er en megatrend?

En megatrend beskriver de store endringene som skjer i verden. De er globale i utstrekning, og de har en levetid på minst ti år. Begrepet megatrender ble gjort kjent av John Naisbitt, gjennom boken Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives, som ble utgitt i 1982. Naisbitt definerer megatrender som store, sosiale, økonomiske, politiske og teknologiske endringer som finner sted sakte, men sikkert. En eldre befolkning, fremveksten av Asia, global oppvarming og netthandel er alle eksempler på megatrender.

En trend vs en megatrend

For å illustrere forskjellen på en trend og en megatrend, kan man bruke klimaendringer som eksempel. En orkan er ikke en trend, det er en hendelse. Et voksende antall orkaner i USA er en trend, men ikke nødvendigvis en megatrend (den må være global). Det er først når orkaner vokser i antall og intensitet over hele verden, at man kan snakke om en megatrend. Denne megatrenden kan igjen skape nye trender, som migrasjon som følge av klimaendringer.

Når bruker man megatrender?

Fremtidsforskere i næringsliv og offentlig sektor bruker megatrender som et utgangspunkt når de planlegger fremover. For å møte fremtiden best mulig, er det nødvendig å først forstå hvilke megatrender som gjelder. Deretter er det viktig å finne de megatrendene som er mest relevante. Det betyr å definere hvilke trender som kan påvirke organisasjonen mest. Til slutt må organisasjonen gjøre seg tilpasningsdyktig slik at den kan møte forandringer når de kommer. Erfaring har vist at de som bruker megatrender i selskapsstrategien får et forsprang mot konkurrentene. De som vet hva fremtiden bringer, kan også i større grad lage planer basert på fakta, og ikke gjetning.

Hvordan Phillips tilpasset strategien til megatrendene

Et selskap som har tatt et strategisk valg og har tilpasset sin vekstprofil ved å prioritere megatrender, er teknologiselskapet Phillips. Phillips så en utvikling som på sikt ville påvirke etterspørselen etter produktene deres. De så fort at kombinasjonen av flere eldre, vekst i utviklingsland, behovet for energieffektivisering og vekst i etterspørselen etter helseprodukter, alt dette ville endre det markedet selskapet opererte i. Selskapsstrategien ble tilpasset megatrendene. En konsekvens ble at selskapet solgte seg ut av non-core business som semiprosessorer og elektronikk. I stedet gjorde Phillips flere oppkjøp i helsepleie. Dette vil hjelpe dem å ta en sterkere andel i den voksende aldersgruppen av eldre. Strategien har betalt seg, selskapets helsesektor har vist motstand i nedgangstider, gitt høyere inntekter og solide marginer. Phillips’ satsing på salgsvekst i utviklingslandene har også betalt seg.

Vil du lære mer om megatrender?

Du kan lære mer om megatrendene hos de store konsulentselskapene. Særlig PWC og Roland Berger har mye bra informasjon om megatrendene. Det danske Copenhagen Institute for Futures Studies har også mange gode artikler om megatrendene som endrer verden. Investeringsselskapet Blackrock forklarer på en svært god måte hvorfor megatrender er kritiske når man plasserer penger for fremtidig vekst. På norske vil du finne informasjon om megatrender på siden du er inne på nå, megatrender.no.

Skroll til toppen