Megatrenden globalisering vil akelerere etter korona

Megatrenden globalisering vil akselerere etter korona

Megatrenden globalisering vil akselerere etter korona, og internasjonal handel vil vokse, ikke falle. Covid-19 vil skape mer proteksjonisme og forsyningslinjene vil endre seg, men  trenden mot økt globalisering og en mer sammenvevd verden vil fortsette.

Kort tid etter koronautbruddet oppsto det en oppfatning hos ledende eksperter og politikere om at megatrenden globalisering vil snu og nasjoner vil bli mer navlebeskuende.

«Coronavirus-pandemien kan bli strået som knekker kamelens rygg når det gjelder økonomisk globalisering» uttalte den britiske statsviteren og direktør ved Chatham House, institutt for internasjonale relasjoner i London, Robin Niblett.

Handelsmønstre etter korona

Koronaviruset viste tydelig baksiden av økt internasjonal handel. Da fabrikker i Kina stanset produksjonen, ble produsenter i andre land snart rammet av mangel på komponenter. Krisen viste fort hvor utrolig avhengig verden er blitt av Kina. Hele 30 prosent av verdens elektroniske utstyr og komponenter blir produsert der. I en økonomi basert på just-in-time-produksjon, viste viruset hvor sårbar den globale økonomien er.

I tiden som kommer vil internasjonal handel gå gjennom tre faser:

Fase 1 – stans og proteksjonisme

I den første fasen vil veksten i internasjonal handel stanse opp. Umiddelbart etter at koronaviruset slo inn for fullt, stanset områder som cruisenæring og flytransport opp. Globale markeder som olje og luksusvarer stupte. I perioden etter at samfunn åpner opp igjen, vil verden ikke gå tilbake til den gamle normalen. Myndigheter vil ønske å utvikle en næringspolitikk ved å bygge opp nasjonal industri. Det vil bli økt fokus på nasjonalt eierskap. Det vil naturlig nok komme krav om økt beredskap, og selvforsyning av helseartikler. Pandemien vil antagelig styrke statens rolle, og forsterke nasjonalismen. Eget lands sikkerhet blir viktigere enn før, og folk vil se til sine nasjonale regjeringer for å beskytte seg.

Fase 2 – nye forsyningslinjer og robotisering

På noe lengre sikt vil internasjonal handel endre seg.  Bedrifter vil også bevege seg vekk fra de siste tiårenes hyperglobalisering, der særlig forsyningslinjene har vist seg sårbare.  Som et resultat vil mange bedrifter finne alternativer. Mange vil flytte produksjonen sin ut av Kina og til nærmere, lokale markeder. Andre vil satse på megatrender som automatisering og roboter, og flytte produksjonen hjem. Denne trenden har allerede pågått i noen år, som resultat av stadig billigere roboter. Ganske sikkert er det at bedrifter vil gjøre seg mindre avhengig av Kina som eneleverandør av utstyr. Denne trenden har man allerede sett i noen år. Dette skyldes delvis at kinesiske arbeidere er blitt dyrere, og dermed er mindre konkurransedyktige i forhold til andre land som kan tilby billigere arbeidskraft.

Fase 3 – kraftig vekst i tjenester

På enda lengre sikt vil globalisering og internasjonal handel vokse. Veksten i vareeksporten blir mindre enn den har vært, drevet av megatrender som økt automatisering. Andre megatrender, som økt fokus på bærekraft, vil gjøre det mindre attraktivt å transportere varer på forurensende skip eller fly. Det er for eksempel vanskelig å se for seg at miljøbevisste forbrukere i Europa på sikt vil akseptere at norsk fisk sendes til Kina med fly for å fileteres, for så å bli flydd tilbake igjen.

Den store veksten post-covid-19 vil komme i tjenester. En av følgene etter korona var økt bruk av hjemmekontor. Det ble åpenbart for mange hvor greit det går å arbeide andre steder enn i jobblokalene. Den erfaringen kan fort åpne for at tjenester kan flyttes til andre land. Områder som IT, finansielle tjenester, underholdning, rådgivning og utdanning er tjenester som relativt lett kan kjøpes i andre land. Store markedsføringsmidler er allerede flyttet over fra norske medieselskap til internasjonale aktører som Google og Facebook. Mange bedrifter baserer seg på tjenester fra andre land enn Norge. HubSpot, Zoom, og Salesforce, for å nevne noen. Den trenden vil ikke snu. Den neste fasen av globaliseringen kommer derfor i tjenestesektoren. Og det er denne produksjonen som vokser mest fremover, ikke varer.

Internasjonal handel og megatrenden globalisering vil derfor vokse, ikke falle, i tiåret som kommer.

Les mer: For norske bedrifter ligger det store eksportmuligheter i de voksende økonomiene i Asia.

Skroll til toppen