Lær å utnytte de sikre trendene

En dag med oss gjør deg i stand til å føre organisasjonen inn i fremtiden. Rådgivning eller foredrag, her er tjenestene som tar deg i mål:

Workshop om
megatrender

Megatrender påvirker kunder, konkurrenter og ansatte.  I løpet av en workshop på 6 timer avdekker vi hvilke trender som vil påvirke organisasjonen din fremover – og hva du kan gjøre for å komme ut som en vinner. 

Opplegget er enkelt. Jeg kommer til deg. Du stiller med utvalgte personer fra bedriften. I løpet av en dag avdekker vi hvilke trender som vil påvirke organisasjonen din fremover. Du får en gapanalyse som viser hvor forberedt bedriften er på de endringene som skjer.  Og du får se hvor godt konkurrentene dine stiller. Neste gang bedriften lager en SWOT-analyse, vet du nøyaktig hvilke trusler og muligheter som gjelder.

Foredrag om
megatrender

Vi har alle vært der. På kick-offs. Salgssamlinger. Årsmøter. Med fryktelig intetsigende foredrag som alltid er glemt i det øyeblikket wienerbrødene trilles inn før pausen. Ikke lenger. Jeg gir deg et foredrag som rykker deltakerne opp av dvalen og får dem til å tenke. Til å bli inspirert. Til å se muligheter. Megatrender endrer den verden vi lever i og alle påvirkes.

Alle foredragene mine handler om megatrender, og hvordan de endrer den verden vi lever i. Jeg vinkler foredraget inn på områder som er relevant for deg. Ring meg, så blir vi enige om en grovskisse. Her er noen av de foredragene jeg har holdt om megatrender:

Hvordan megatrender endrer verden. Hvordan kan vi bruke megatrender i strategiarbeidet? Ti teknologiske megatrender som endrer alt. Utfordringer og muligheter når Asia dominerer verdensøkonomien. Hvordan Walmart brukte demografi til å tiltrekke seg nye kundegrupper.

KPI og balanced
scorecard

Sliter du som leder med en følelse av at nesten ingen av de ansatte forstår strategien til selskapet? Er det slik at mange ikke helt vet hva de skal fokusere på i hverdagen? Eller kanskje det er du som leder som ikke forstår rotårsaken til det dårlige salget?

Da kan forklaringen være så enkel at bedriften ikke måler de driverne som skaper resultater. Mange bedrifter sliter med manglende fokus. Heldigvis er løsningen ofte enkel: bedriften må finne hva som er de viktigste driverne for å lykkes. Det er disse driverne du som leder må følge med på. Det er de samme driverne de ansatte må fokusere på når de prioriterer oppgaver.

I løpet av en tidseffektiv workshop setter vi opp de KPI’ene som skal hjelpe bedriften å nå de strategiske målene som er satt.

Strategiplan

Er du også lei av ustrukturerte strategisamlinger der alt dere kommer opp med er selvfølgeligheter? Det kan føles så bortkastet å jobbe med selskapsstrategien. Lange dager, endeløse diskusjoner, hundrevis av gule lapper på veggen, og likevel kommer så lite ut av strategiopplegget du har brukt så mye tid på.

Vi gir deg et annerledes strategiopplegg der vi kommer med en mal så gjennomprøvd at du rett og slett ikke kan mislykkes. Vi gir deg metoden du trenger og sørger for en strategi så konkret at du faktisk kan bruke den. Sammen kjører vi et gjennomarbeidet opplegg som gjør strategiarbeidet enkelt, praktisk, ja, morsomt igjen.

Sammen bygger vi en visjon, misjon, en SWOT og alt som hører til en klassisk strategiplan. Vi viser deg hva du må prioritere, og vi lager KPIer som hjelper deg i mål. Med i opplegget følger flotte maler som du kan bruke i egne presentasjoner.

Scenarier mot
fremtiden

La oss anta at du er sjefen i XXL. Eller Ark. Eller der du jobber nå. Hva gjør det med bedriften din dersom Amazon kommer til Norge? Utviklingen av trender i verden kan ikke alltid fortsette som det har gjort. Plutselig skjer det ting i markedet som gjør produktet ditt irrelevant. Bare spør Kodak eller Nokia.

En scenario analyse tar utgangspunkt i fremtiden (f.eks. år 2025), for så å prøve å beskriver den utviklingen som har skjedd fra i dag til dette tidspunktet. Sammen vil vi beskrive flere ulike alternative fremtider, før vi konsentrere oss om den “fremtiden” vi finner mest sannsynlig. Til slutt kommer den mest spennende oppgaven: vi forbereder organisajonen din opp mot hva vi tror kommer.

Gjennom en workshop identifiserer vi sammen hva som kan påvirke bedriften din mest – og vi lager en plan for hva du kan gjøre dersom fremtidige usikkerheter skjer.

Åpenhetsloven

Alle virksomheter av en viss størrelse må foreta en aktsomhetsvurdering innen juli 2023. Det betyr at du skal ha en redegjørelse gjennomført og signert av styret innen da. 

Du trenger ikke dyre konsulenter eller sofistikert software for å komme i mål med åpenhetsloven. Vi i Megatrender har laget pakker som hjelper deg å innføre kravene i loven.  

Pakkene viser deg hvordan du kommer i mål, skritt for skritt, og med maler som er juridisk sikre. Bli sjefens (og styrets) helt. Gjør det som skal til for å komme i mål, riktig, og på null tid. 

Pakkene finner du her.

Skroll til toppen