Lær å utnytte de sikre trendene

En dag med oss gjør deg i stand til å føre organisasjonen inn i fremtiden. Rådgivning eller foredrag, her er tjenestene som tar deg i mål:

Workshop om
megatrender

Megatrender påvirker kunder, konkurrenter og ansatte.  I løpet av en workshop på 6 timer avdekker vi hvilke trender som vil påvirke organisasjonen din fremover – og hva du kan gjøre for å komme ut som en vinner. Se video: slik får du tilbake helikopterprespektivet. 

Opplegget er enkelt. Jeg kommer til deg. Du stiller med utvalgte personer fra bedriften. Mange bruker ledergruppen, noen foretrekker styret. I løpet av en dag avdekker vi hvilke trender som vil påvirke organisasjonen din fremover. Du får en gapanalyse som viser hvor forberedt bedriften er på de endringene som skjer.  Og du får se hvor godt konkurrentene dine stiller. Neste gang bedriften lager en SWOT-analyse, vet du nøyaktig hvilke trusler og muligheter som gjelder.

Ved bruk av interaktive metoder fra Kahoot og Mentimeter bidrar ansatte med sin input om hva som må prioriteres, hva som er bedriftens styrker og svakheter, internt og eksternt. Alt settes sammen i en matrise som hjelper ledelsen å prioritere.

Pris: 30.000 kroner

Foredrag om
megatrender

Vi har alle vært der. På kick-offs. Salgssamlinger. Årsmøter. Med fryktelig intetsigende foredrag som alltid er glemt i det øyeblikket wienerbrødene trilles inn før pausen. Ikke lenger. Jeg gir deg et foredrag som rykker deltakerne opp av dvalen og får dem til å tenke. Til å bli inspirert. Til å se muligheter. Megatrender endrer den verden vi lever i og alle påvirkes.

Alle foredragene mine handler om megatrender, og hvordan de endrer den verden vi lever i. Jeg vinkler foredraget inn på områder som er relevant for deg. Ring meg, så blir vi enige om en grovskisse. Her er noen av de foredragene jeg har holdt om megatrender:

  • Hvordan megatrender endrer verden.

  • Hvordan kan vi bruke megatrender i strategiarbeidet?

  • Ti teknologiske megatrender som endrer alt.

  • Utfordringer og muligheter når Asia dominerer verdensøkonomien.

  • Hva kan Netflix og Kodak lære oss om megatrender?

  • Hvorfor vil ikke Generasjon Z kjøpe produktene våre?

  • Hvordan Walmart brukte demografi til å tiltrekke seg nye kundegrupper.

  • Megatrendene som vil utfordre norsk detaljhandel.

Pris: 20.000 kroner

KPI og balanced
scorecard

Sliter du som leder med en følelse av at nesten ingen av de ansatte forstår strategien til selskapet? Er det slik at mange ikke helt vet hva de skal fokusere på i hverdagen? Eller kanskje det er du som leder som ikke forstår rotårsaken til det dårlige salget?

Da kan forklaringen være så enkel at bedriften ikke måler de driverne som skaper resultater. Mange bedrifter sliter med manglende fokus. Heldigvis er løsningen ofte enkel: bedriften må finne hva som er de viktigste driverne for å lykkes. Det er disse driverne du som leder må følge med på. Det er de samme driverne de ansatte må fokusere på når de prioriterer oppgaver.

Key Performance Indicators (KPI’er) er et måletall som brukes for å evaluere måloppnåelse. KPI’ene er med å hjelpe oss å sikre at strategien som er satt oppnås. For å opërasjonalisere strategien må man derfor sette KPI’er som faktisk fungerer.

I løpet av en tidseffektiv workshop setter vi opp de KPI’ene som skal hjelpe bedriften å nå de strategiske målene som er satt.

Pris: 30.000 kroner

Strategiplan

Er du også lei av ustrukturerte strategisamlinger der alt dere kommer opp med er selvfølgeligheter? Det kan føles så bortkastet å jobbe med selskapsstrategien. Lange dager, endeløse diskusjoner, hundrevis av gule lapper på veggen, og likevel kommer så lite ut av strategiopplegget du har brukt så mye tid på.

Vi gir deg et annerledes strategiopplegg der vi kommer med en mal så gjennomprøvd at du rett og slett ikke kan mislykkes. Vi gir deg metoden du trenger og sørger for en strategi så konkret at du faktisk kan bruke den. Sammen kjører vi et gjennomarbeidet opplegg som gjør strategiarbeidet enkelt, praktisk, ja, morsomt igjen.

Sammen bygger vi en visjon, misjon, en SWOT og alt som hører til en klassisk strategiplan. Vi viser deg hva du må prioritere, og vi lager KPIer som hjelper deg i mål. Med i opplegget følger flotte maler som du kan bruke i egne presentasjoner.

Pris: 30.000 kroner

Scenarier mot
fremtiden

La oss anta at du er sjefen i XXL. Eller Ark. Eller der du jobber nå. Hva gjør det med bedriften din dersom Amazon kommer til Norge? Utviklingen av trender i verden kan ikke alltid fortsette som det har gjort. Plutselig skjer det ting i markedet som gjør produktet ditt irrelevant. Bare spør Kodak eller Nokia.

En scenario analyse tar utgangspunkt i fremtiden (f.eks. år 2025), for så å prøve å beskriver den utviklingen som har skjedd fra i dag til dette tidspunktet. Sammen vil vi beskrive flere ulike alternative fremtider, før vi konsentrere oss om den “fremtiden” vi finner mest sannsynlig. Til slutt kommer den mest spennende oppgaven: vi forbereder organisajonen din opp mot hva vi tror kommer.

Gjennom en workshop identifiserer vi sammen hva som kan påvirke bedriften din mest – og vi lager en plan for hva du kan gjøre dersom fremtidige usikkerheter skjer.

Pris: 30.000 kroner

Content
marketing

Du tegner et abonnement som innebærer at jeg lager innholdsmarkedsføring for deg. Du bestemmer selv hvor mange artikler du ønsker.

Såkalt content marketing er en form for markedsføring som går ut på å produsere og spre innhold som er av interesse for bedriftens mulige kunder. Jeg lager en artikkel om megatrender, og der bedriften din blir omtalt. Artikkelen sendes til relevante aviser, nettsider og tidsskrifter av oss. Artikkelen blir også publisert på megatrendbloggen og jeg deler innholdet på sosiale medier. Du står fri til å benytte artikkelen på nettsiden din, i kundebrev og liknende.

Dette er en langsiktig, strategisk markedsføringsform hvor du gir verdifullt og relevant innhold til målgruppen din.

Pris: 10.000 kr per artikkel

Rull til toppen