Roboter

Roboter stadig mer vanlig – megatrender driver bruken opp

Bruken av roboter eksploderer og driverne er megatrender som teknologi, demografi og globalisering. For ledere som følger med på hva som driver et marked oppover, er den kraftige veksten i bruken av roboter en god sak for læring også for andre markeder.

Firedoblet vekst

Nye oppfinnelser og endrede markedsforhold driver nå roboter inn i langt flere områder enn før. Tendensen er ikke begrenset til industrinasjoner, men skjer over hele verden. Der roboter før var begrenset til automatiserte oppgaver i industrien, ekspanderer bruken av roboter i sektorer som helse, energi, forsvar, jordbruk og i private hjem. Fra 2010 til 2025 vil bruken av roboter mer enn firedoble seg, ifølge en rapport utredet av Boston Consulting Group.

Hvorfor nå?

Roboter er ikke noe nytt. De har vært brukt i flere tiår, men de har da stort sett vært begrenset til visse industrier, som bilindustrien. Bruken har vært relativt begrenset og kostnadene har vært høye. Hvorfor vokser bruken av roboter så mye i disse dager, selv om roboter har eksistert i mange tiår? Hvorfor er robotisering først definert som en megatrend?

De 5 driverne bak veksten

Det er åpenbart at en kommende bølge av økonomiske endringer har startet. Den bruken vi ser av roboter i dag er bare toppen av isfjellet. Veksten fremover vil bli enorm og det er særlig fem krefter som driver bruken av roboter:

1.     Mer avansert teknologi

Tidligere var roboter store og fastmonterte. Nå er flere mobile, intelligente og sonderende. Dette har gitt et stort potensial for vekst. Roboter som før hovedsakelig ble satt inn for masseproduksjon er i ferd med å bli så fleksible at de kan brukes til både små serier og enkeltprodukter.

2.      Fallende kostnader på teknologi

Prosessorkraften dobles hvert annet år mens prisen for lagringskapasitet faller lineært med 40 prosent i året. Datakraften du kan kjøpe for hver krone har doblet seg i flere tiår. En PlayStation du kan kjøpe på Elkjøp for 3,000 kroner i dag har den samme datakraften som en supercomputer som kostet mange millioner i 1997.

3.      Økte lønninger og dyrere arbeidskraft i produksjonslandene

Lønningene i store produksjonsland som Kina har vokst stabilt oppover i raskt voksende økonomier. Japan var et slikt lavkostland på 1950- og 1960- tallet. Så kom Korea. Frem til nylig har Kina vært en massiv eksportør av enklere industriprodukter. Nå er Kina i ferd med å ta steget fullt over i en mer utviklet økonomi der lønningene ikke i like stor grad er konkurransedyktig med robotteknologier som blir stadig billigere. Kapital, her i form av automatisering, vil fortsette å erstatte arbeidskraft som blir stadig dyrere.

4.      En aldrende befolkning

De demografiske trendene er entydige: en eldrebølge er over oss. De blir flere eldre, og enda flere veldig gamle. Fra 2015 til 2030 vil antall mennesker over 60 år vokse med 56 prosent, fra 900 millioner til mer enn 1,4 milliarder. Og trenden med aldrende befolkning vil fortsette: i 2050 vil en rekke land – inklusive Norge – se at en av tre mennesker er over 60 år. Når befolkningen eldes i de fleste industriland er substitutter til arbeidskraft nødvendig om veksten i økonomien skal fortsette.

5.      Ekstern finansiering av robotiseringen vokser

Risikokapital, private equity, myndigheter og bedrifter er med på å drive investeringer i robotteknologi. Denne trenden er viktig da den understreker at markedet har forstått betydningen av robotiseringen.

Robotisering har blitt en megatrend

Robotiseringen er en av de nye megatrendene som vil påvirke samfunnet dramatisk de neste tiårene. Sammen med digitaliseringen av samfunnet (også en megatrend) vil butikkekspeditører er snart være historie, det samme er funksjonen med å fylle opp hyllene. Sjåføryrket vil i stor grad forsvinne med selvkjørende biler. Også solide middelklasseyrker vil bli rammet. Revisorer og controllere vil i stor grad miste sentrale oppgaver de fakturerer godt for i dag. Finansnæringen står foran voldsom automatisering, der roboter er allerede i dag i stand til å gjøre bedre vurderinger av aksjemarkedet enn godt betalte analytikere.

Eksemplet med roboter viser hvordan de tre store driverne teknologi, demografi og globalisering er med på å etablere nye megatrender når det blir interaksjon mellom disse. De som følger med på endringene og tilpasser seg disse, vil tjene på den nye megatrenden. De som ikke passer på, kan fort bli utkonkurrert og kastet på historiens søppelhaug. Eller som det heter på et norskifisert buzz-ord: de har blitt disruptet.

Skroll til toppen