Flytrafikken i fremtiden vil vokse

Flytrafikken i fremtiden vil vokse til nye høyder

Flybransjen er i en krise uten sidestykke, og Norwegian er ett av mange flyselskaper som spås en snarlig død. Til tross for negative spådommer om et dyrere og dårligere flytilbud i fremtiden, er driverne for fortsatt vekst stor. Flytrafikken i fremtiden vil vokse som følge av økt velstand og befolkning, spesielt i utviklingslandene.

Da covid-19 slo inn for fullt, var det flyselskapene som ble rammet først. Nå sliter flyselskaper over hele verden. Aksjekursene har stupt. Fremtidsutsiktene virker heller ikke positive. Det sies at forbrukerne vil holde seg unna frem til en vaksine gjør det trygt å reise igjen. Andre peker på at forretningsmøter i fremtiden vil foregå over skjerm. Det vil gi dårligere lønnsomhet for flyselskapene. Mange frykter et dårligere tilbud og en bransje i nedgang.

Lærdommer etter 11. september

Sist gang flybransjen opplevede en liknende krise var etter terrorangrepet 11. september. Da tvillingtårnene falt, gikk flybransjen inn i en vanskelig tid. Likevel er krisen i dag vesentlig større enn den gang. Ser man på hvordan 11. september påvirket bransjen da, kan vi trekke noen konklusjoner. Og de lærdommene vi kan trekke fra situasjonen da lover ikke godt. I hvert fall ikke på kort sikt.

Etter angrepet på World Trade Center tok det tre år før kapasiteten til flyselskapene var på plass på samme nivå som før. Det tok åtte år før de billettprisene var på samme nivå. Og det tok seks år med underskudd før flybransjen globalt gikk i pluss igjen.

Spol frem til 2020. Mange land vil begrense trafikken i lang tid fortsatt. Når smittefaren er over eller en vaksine er på markedet, vil flere våge seg inn på fly igjen. Det forteller meg at denne bransjen vil slite i lang tid fremover. Men kriser går over. Folk glemmer. For driverne for fremtidig vekst er nemlig mye større enn pandemien som lammet verden i 2020.

Megatrender driver flytrafikken

På sikt vil folk fly igjen. Veksten i flytrafikk er nemlig godt korrelert med megatrender som økt befolkning og velstand. Og disse går opp, spesielt i Asia. Kina, India og de andre asiatiske landene har en middelklasse i kraftig vekst. Når de har kjøpt det de trenger av biler, vaskemaskiner og aircondition, flytter de forbruket over på andre varer. Som dyrere mat. Utdanning. Og ikke minst reiser. Flytrafikken i fremtiden vil definitivt vokse.

La oss se litt på de som flyr, nemlig den globale middelklassen. Frem til omtrent 1990 var verdens middelklasse begrenset til rundt en milliard mennesker, og disse bodde stort sett i industrilandene i Amerika, Vest-Europa og Japan. Med økt globalisering har særlig de fremvoksende landene sett et veldig oppsving i sine økonomier, og med det en kraftig vekst i middelklassen. I dag teller den globale middelklassen 2,4 milliarder mennesker. Innen 2025 vil denne klassen ha vokst til 4,2 milliarder (av 7,9 milliarder) mennesker. Les mer: hvordan du kan vinne på Asias voksende middelklasse.

Det er med andre ord i helt andre regioner enn i Norge og andre vestlige land at veksten i flytrafikk vil komme. Den internasjonale organisasjonen for flyselskaper, IATA, spår at flytrafikken i verden vil fordobles innen 2036. Mesteparten av veksten vil komme i Asia, og regionen vil være kilden til halvparten av alle passasjerer de kommende to tiårene. Kina vil overta for USA som verdens største passasjermarked i 2022, og landet kan forvente 1,5 milliarder passasjerer innen 2036.

Konsolideringer vil komme

Hva så med Norwegian? Vil de lange trendene bety noe for dem? Svaret er nei. Gjelden er rett og slett for stor. Selskapet trenger vanvittig mye penger, og det er vanskelig å se for seg private aktører som går inn med det nå. Kanskje staten vil gå inn, muligens for å sikre fortsatt konkurranse i norsk flytransport. Sikkert er det ikke, for hvorfor skal skattebetalerne redde et selskap som flyr utenlandske ruter med utenlandsk arbeidskraft? Dette argumentet vil garantert komme opp. Det samme vil klimaargumentet.

I mellomtiden vil bransjen konsolideres. Selskaper med finansielle muskler, som Ryanair, vil overta rutene til selskapene som går under. Ja, det blir en periode med oppsigelser og effektiviseringer. Men ting vil snu. Kundene vil komme tilbake. Flere enn før, og rikere enn før. Og vinnerne er de flyselskapene som sto av koronakrisen. For uansett hvor trist bildet kan se ut i dag: flytrafikken i fremtiden vil vokse betydelig.

Skroll til toppen