Tom Solstad

Gjør deg klar for tiårets superinvesteringer

Forbrukerfest. Råvareboom. Teknologieksplosjon. Bli rik på tiårets nye megatrender. Finansavisen intervjuer eksperter om megatrendene som endrer verden. Den som følger med, kan være med på tiårets superinvesteringer.

Finansavisen har intervjuet eksperter om hvordan megatrender kan skape forretningsmuligheter for de som lykkes å utnytte dem. Tom Solstad ga ut boken «Start med megatrender» og her går han gjennom de store trendene på mange områder.

Megatrender skjer over lang tid, minst ti år, så de gir en god indikasjon på hvilken retning verden går. De er globale og de vil skape endring i eksisterende forretningsmodeller. Den som vet å forholde seg til megatrendene, kan gjøre seg klar til fremtidens superinvesteringer.

Demografi, globalisering ,teknologi og miljø er de store utviklingstrekkene, og han vier et kapittel til hvert av disse temaene.

Megatrendene har forsterket seg etter pandemien

Pandemien førte til at de fleste megatrendene ble akselerert. I løpet av få uker ble trender som netthandel og videomøter kjent for utrolig mange flere mennesker. Teknologiske trender som kunstig intelligens og robotisering vil forsterke seg i kjølvannet av pandemien.

Flytter produksjon nærmere hjemlandet

Pandemien har vist hvor viktig det er med sikre forsyningslinjer. Flere bedrifter vil ikke være avhengig av kun Kina som produsentland. Flere vil flytte produksjonen til andre land – eller hjem.

Robotisering

Bruken av roboter startet i industrien med enkle oppgaver. Nå er roboter i bruk over alt. Selv øyeoperasjoner utføres nå av roboter. Tesla har nytt godt av betydelig automatisering og teknologisk fremskritt. Investor Even Krohn-Pettersen anbefaler en bred eksponering mot denne trenden, som Global Robotics and Automation Index.

Sikker og rask levering viktigere

Nærhet til markedet blir viktigere. Adidas flyttet produksjonen av populære modeller fra Kina til Tyskland for å komme nærmere kunden – og fortere ut i butikkene. Produksjonen blir gjort av roboter, og mange deler lages av 3D-printere.

Redusere avhengighet av mennesker

Mennesker kan bli syke, og de blir stadig vanskeligere å finne i en tid der befolkningen blir eldre. I Norge fikk vi oss en vekker etter stengte grenser. Løsningen ligger i automatisering og robotisering.

Mange åpne dører

Med en eldrebølge vil helse, medisiner og helseteknologi være en viktig trend fremover. Bioteknologi er utpekt som en av de viktigste megatrendene.

Klimaendringer

Det blir mer ekstremvært på grunn av endringer i klima. Myndigheter vil sette krav til forbrukere og produsenter om å bli klimanøytral. Elektrifisering vil kreve mer kraft og utbygging av strømnettet.

Fornybar energi

Investorer trekker seg ut av fossilt brennstoff og over i fornybar. Olje blir sett på som røyking for 20 år siden: usexy. Men ikke avskriv oljenæringen. Olje brukes til mer enn energi, og det er ikke sikkert at etterspørselen vil falle så mye som mange tror. I mellomtiden holdes det tilbake på investeringer og leting. Det kan gi høye priser, i hvert fall i perioder.

Nye materialer

Over hele verden jobber forskere på spreng for å utvikle byggematerialer som er bærekraftige, intelligente og energieffektive.

Kina en ny supermakt

Kina er bulldoseren blant megatrender. Den har vært lett å få øye på og enkel å spå. Effektene av Kinas fremvekst er enorme. Kinas økonomi vil være større enn USAs om få år. Konfliktene med USA og naboland blir større.

Et tiår med boom

Blir 2020-tallet et tiår med boom? Prisene er lave når kjøperne er få. Når boomen kommer er det trangt i døren. Skal du ha superavkastning må du kjøpe før andre. Bare da kan du gjøre en superinvestering. Pandemien har gitt oss en enorm innovasjon på verdensbasis.

Kapitalmarkedet er godt og mange selskaper er godt kapitalisert til å drive innovasjon. Husholdninger har fått den største veksten i disponibel inntekt på veldig mange år. Pengene vil ikke gå til sparing men forbruk, spår forvalter Stig Myrseth.

Mens vi andre har hatt nesen langt nede i vaksinenyheter, har Stig Myrseth fått med seg dette: I fjor hadde amerikanske husholdninger den største veksten i disponibel inntekt på veldig mange år.

Den økonomiske politikken vil handle mindre om statsgjeld og kjernekapital i bankene. Vi går fra finansiell stabilitet til sosial stabilitet. Vi blir opptatt av å få ned polariseringen i samfunnet.

– Det som vil være den makroøkonomiske konsekvensen av dette er at mange husholdninger vil få relativt mer å rutte med fremover, spår Myrseth.

Og de som har fått lav eller ingen inntektsvekst i forrige tiår, men nå vil få en høyere disponibel inntekt, hva vil de gjøre? Jo, de vil kjøpe ny oppvaskmaskin.

– Pengene går ikke til sparing, de går til forbruk. En ny TV, en ny bil. Det ser vi nå. Det er containermangel i Kina. Importen til vesten har eksplodert på grunn av nye forbruksvaner. Det kommer til å bli for mye penger som jakter på for lite varer. Det oppstår flaskehalser i økonomien, sier Myrseth.

For å si det på godt norsk, så vil vi se en «revenge of the old economy».

– Det blir storyen på 2020-tallet. Vi får en økonomi der motoren kommer til å gå på høyt turtall. De fattigste 98 prosentene vil få mer å rutte med.

Og nå er vi endelig fremme ved effekten. Det blir et rally for råvarer og sykliske aksjer.

Kobber, nikkel, kobolt og litium. Hovedhistorien handler om det første eksempelet.

– I dag er det allerede underskudd på kobber. Kobberprisen er allerede høy. Mens økonomien opererer godt under kapasitet. Det blir spennende å se hvor stramt det kan bli når vaksineringen nærmer seg slutten.

Vinnerne er de som tilpasser seg megatrendene

Megatrender påvirker økonomien de neste 30 årene. Det blir viktig for selskapene å tilpasse seg utviklingen og utnytte nye muligheter når de kommer. Teslas markedsverdi er nå like stor som de ni neste bilprodusentene. Det er et typisk eksempel på et selskap som så muligheter i en bransje som ikke var villig til å endre seg, sier analysesjef Jarle Sjo.

Punktene over er en oppsummering av en artikkel som ble utgitt av Finansavisen 7. februar 2021.

Vil du vite mer om megatrender, anbefales boka «Start med megatrender.» Den finner du på Ark, Norli, Bookis og ellers der det selges bøker.

Skroll til toppen