Hvordan lykkes med megatrender

Megatrender hjelper deg å lykkes med endringsledelse

Verden er i enorm omveltning, og mange bedriftsledere sliter med å forstå konsekvensene av endringene rundt seg. Sjelden har behovet for endringsledelse vært større. Likevel feiler de fleste endringsforsøkene på grunn av motstand. Utfordringen er mangelen på en felles tro på behov og retning. For å lykkes med endringsledelse må du gå til megatrendene.

Den nye normalen er denne: alt endrer seg – fort. Teknologi og globalisering endrer konkurranseforhold, og etablerte forretningsmodeller er under press. Varer, kapital og arbeidskraft flyter over landegrensene i et stadig raskere tempo. Handelsmønstre endrer seg, ny teknologi forstyrrer og endrer eksisterende forretningsmodeller, og bedriftsledere sliter med å forstå konsekvensene av at verden er i enorm omveltning.

Ingen er sikre mot disrupsjon

De mange endringene påvirker etablerte bedrifter som for få år siden ble sett på som tilnærmet sikret for endringer. De stabile og forutsigbare tidene er over: nå endres alt. Tradisjonelle fondsforvaltere utfordres av faktorforvaltning, taxiselskaper av Uber, aviser av Facebook og hoteller av Airbnb. Apples smarttelefoner har kastet om på både kamera-, musikk og spillbransjen. Bedriften som begynte som en liten nettbutikk, Amazon, har nå satt seg som mål å gjøre veier overflødige og endre hele verdens logistikksystem. Endringsledelse har aldri vært viktigere enn i dag.

De færreste endringsprosesser lykkes

Endringsledelse handler om å lede bedriften gjennom de endringene som skjer rundt den, og tilpasse seg nye rammebetingelser. Som leder er det ditt ansvar å iverksette de planene som skal til for å komme i mål. Du skal bygge ned og du skal bygge om organisasjonen. Og det skal du gjøre samtidig som du skal sørge for vanlig drift.

I tider hvor endringene skjer fortere enn noensinne, er endringsledelse viktigere enn noen gang før. De som ikke lykkes med endringsledelse, kan feile og i verste tilfelle gå konkurs. Likevel viser forskning at svært mange endringsprosesser ikke lykkes. En rapport fra McKinsey viste at hele 70 prosent av endringsprogrammer feiler. Motstand fra de ansatte og manglende støtte fra ledelsen var de viktigste grunnene ifølge undersøkelsen.

McKinseys undersøkelse og hva som må til for å lykkes med endringsledelse finner du her.

Andre undersøkelser bekrefter funnene til McKinsey. Endringer møter motstand, og det er særlig på ett område det svikter: troen på at endringer er nødvendig.

Når motivasjonen mangler

Endringsprosjekter svikter ofte fordi ansatte ikke forstår hvorfor endringen skjer. Generelt er ikke mennesker mot endring, men de må forstå hvorfor endringen er nødvendig. Da koronapandemien slo inn over landet forsto folk flest at det måtte endring til fort. På rekordtid lærte ansatte og skoleelever seg å jobbe på Teams. Mennesker flest er med på endring – om de forstår hvorfor den er nødvendig.

Når bedrifter flest setter i gang med prosjekter for endring, er det påfallende mange som ikke forstår hva som er hensikten med endringen. Det mangler en visjon og en retning. Noe som forteller hvilken vei kundene, markedet og samfunnet går – og at det er derfor endringer må skje i bedriften.

Løsningen er ofte en bedre visjon – og det er her forståelsen av megatrender kommer inn.

Megatrender gir retning, retning gir motivasjon

Det er sjelden man finer ansatte i bedrifter som ikke er klar over hvor fort nye teknologi og selskaper kan komme inn fra sidelinjen og feie dem av banen. Alle kjenner til Kodak og Nokia, som ikke klarte å tilpasse seg nye trender.

Likevel er mange usikre på om de skal forlate den tradisjonelle forretningsmodellen sin. For ingen klarer å forutsi fremtiden slik at bedriften kan tilpasse seg kundenes fremtidige problemer. Eller?

Svaret er jo. Du kan nemlig forutse mye av det som kommer til å skje i fremtiden. Svært mye, faktisk. Du starter med det som er forutsigbart, det du vet vil skje. Det som er sikkert.

For til tross for at verden kan virke uoversiktlig, finnes det trender og mønstre som ledere kan benytte seg av når de definerer et fremtidig faktum. Disse er trender som allerede har vart i noen år, og som med stor sikkerhet vil vare i minst ti år til. Netthandel, økt prosessorkraft, fremveksten av Asia, eldrebølgen, tingenes internett, kunstig intelligens, klimaendringer og krav til bærekraftige løsninger, førerløse biler, mer avanserte roboter, befolkningseksplosjon og urbanisering. Disse og mange flere er med på å forme fremtiden.

Kunnskap om megatrender tilbyr bedrifter en mulighet til å se uante muligheter, i en verden som endrer seg raskt. Med denne kunnskapen kan ledere endre måten bedriften tenker på, hvordan den tilpasser seg markedet, og hvordan den handler for å vinne over konkurrentene.

Workshops for å bygge felles retning

Gjennom felles samlinger kan bedriftens ansatte sette opp hvilke trender som påvirker dem mest. De evaluerer deretter hvor forberedt de er på det som kommer. Der det er store avvik, må disse tettes. Med ett får man felles mål og en felles retning. Som: Vi må erstatte kundedatabasen med et nytt system som kan forutsi hva kunden kommer til å bestille de neste månedene. Eller: vi må flytte hjem mer av produksjonen fra Kina fordi nærhet til kunden og raskere levering blir viktigere. Eller: kommunen vår må effektivisere hjemmehjelptjenesten fordi eldrebølgen slår inn for fullt om fem år.

Mer informasjon om workshops om megatrender finner du her.

Når retningen er satt og forklart, øker også motivasjonen for å lykkes med et prosjekt. Når ansatte klarer å danne seg et bilde av hva som kan komme til å skje, er det lettere å få de med på tilpasninger. Da blir forandringer mulig. Da vil du lykkes med endringsledelse.

 

Vil du vite mer om megatrender og endringsledelse? Se hvordan Netflix brukte megatrender når de planla for endring her.

 

Skroll til toppen