Tom Solstad

Ny bok om megatrender fra Tom Solstad

Den sikreste metoden for å planlegge fremover, er å forsøke å forstå hva som skjer i dag. En ny bok om megatrender viser hvorfor det aldri har vært viktigere å heve blikket og forstå de trendene som påvirker stater, bedrifter og individer.

Forfatter Tom Solstad i en ny bok om megatrender viser hva som skjer når trender i næringsliv, teknologi, befolkning, miljø, nasjoner, politikk og handel skaper forstyrrende globale endringer, inkludert:

• Hvordan verdens økonomiske tyngde flyttes mot Asia og skaper en ny global middelklasse.
• Hvordan 3D-printere og automatisering flytter industriarbeidsplasser tilbake til i-land.
• Hvordan befolkningspyramiden snus opp ned, og mangelen på kvalifisert arbeidskraft blir den største utfordringen for norske bedrifter.
• Hvordan bærekraft og sirkulærøkonomi blir en del av alle bedrifters ABC.

Du finner flere eksempler på hvordan megatrender påvirker verden de neste tiårene her.

Ny bok om megatrender viser muligheter

For å forstå fremtiden, beskriver Solstad 35 megatrender som endrer verden. Den som kjenner disse, kan forberede deg på det som kommer. -Forstår du hvilke trekk i samfunnet som vil fortsette de neste ti årene vil du se nye muligheter. Da har du muligheten til å være en endringsagent, heller enn en som reagerer i etterkant, sier han.

Boken er skrevet for ledere, men alle kan bruke rådene i boken til å forberede seg på det som kommer.  Boken kommer med mal som viser deg hvordan du kan utnytte megatrendene, slik at du kan tilpasse deg endringer før alle andre.

Start med megatrender inneholder mange eksempler fra bedrifter som har utnyttet megatrendene – og vunnet. Lær hvordan Reed Hastings og den gang lille Netflix vant kampen over giganten Blockbuster. Se hvordan Louis Vuitton tilpasset seg behovene til de nyrike i Asia og ble størst i verden. Du vil også forstå hvorfor verdens ledende investeringsfond forholder seg til megatrender i sine langsiktige fond.

Hvordan verdens største investeringsfond BlackRock bruker megatrender leser du her.

Om forfatteren

Tom Solstad har mer enn 20 års erfaring som analytiker, ledelseskonsulent og økonomisjef. Han har omfattende erfaring med fremtidsstudier og strategiarbeid, blant annet fra Telenor og det tyske konsulentselskapet Simon-Kucher & Partners. Tom er en aktiv blogger og skriver om trendene som endrer verden på megatrender.no.

Bli bedre kjent med forfatteren og hvorfor han skrev boken her.

Skroll til toppen