Scenarier

Scenarier forbereder deg på fremtiden

Skal du utnytte trender, må du jobbe med scenarier. Det er ofte du slett ikke vet hvordan utviklingen blir. Prisen på olje kan stige og den kan falle, avhengig av tilbud og etterspørsel. Ja, det er en megatrend som sier at energibruken i verden går opp, men for oljeprisen er det umulig å si noe sikkert på sikt. Et lurt tips for hvordan forberede seg på fremtiden er ved å bruke scenarier. Om du vil vite mer om megatrender, tykker du her.

Hva er scenarier?

Scenario er en beskrivelse av en tenkt utvikling eller tilstand i fremtiden. En scenarioanalyse tar utgangspunkt en tenkt fremtid og hvordan du kan tilpasse deg denne.

Et scenario er ikke en prognose. I stedet kan bruk av scenarier vært smart når en skal teste ut og utvikle strategier. Ved å prøve ut ulike handlingsalternativer i flere ulike fremtider, kan man forbedre eksisterende planer.

Yom Kippur-krigen og oljepris

Det selskapet som er mest kjent for bruken av scenarier er oljeselskapet Royal Dutch Shell. Allerede i 1965 gjorde selskapet et eksperiment: de lagde flere sannsynlige scenarier av fremtiden, og utviklet strategier som forholdt seg til hvert utfall. Selskapet spurte seg «Hva vil skje dersom verdens tilbud av olje ble disruptet?». Selskapet gjorde øvelsen, og utviklet forslag til handlinger som kunne gjennomføres gitt de scenariene de hadde forestilt seg.

Flere år senere fikk prosjektet sin annerkjennelse. Med Yom Kippur-krigen kom syretesten. Og scenariometoden (og Shell) besto. I 1973 iverksatte OPEC en oljeembargo. Prisen på olje økte fra 2,5 dollar per fat til 11 dollar per fat. Det ble innført rasjoneringer. Utenfor bensinstasjonene var det lange køer. I mange land ble det opprør. I Norge tok Kong Olav trikken for å komme til Nordmarka. Ingen hadde sett for seg en så dramatisk prisøkning. Men Shell var forberedt. De hadde en plan, og de kom seg gjennom krisen mye raskere enn konkurrentene.

Hvordan ledere kan bruke scenarier

Smarte ledere bør forberede scenarier for to eller tre hendelser, som kan endre rammebetingelsene for bedriften. En omfattende krig i Midtøsten vil påvirke oljeprisen, og Equinors resultater vil endre seg om dette skulle skje. Skulle Amazon starte opp i Norge i morgen, vil Power, Elkjøp og en rekke andre norske detaljister bli påvirket.

Som leder bør du kjøre et par scenarier som kan påvirke bedriften din, både positivt og negativt. Sammen med ledergruppen og ansatte kan du da forberede organisasjonen til det som kan skje. For deg som leder en bedrift betyr bruken av scenarier at du tar hensyn til at det som skjer i verden ikke alltid er lineært. Det betyr at du lager en «Hvis … så …» øvelse. Dersom salget svikter i fjerde kvartal, så gjør vi dette. Hvis denne loven blir vedtatt, så gjør vi dette. Etablerer Amazon seg i Norge, så agerer vi slik. Dersom kundene våre går i denne retningen, så endrer vi på dette.

Det trenger ikke være slik at det du forbereder deg på faktisk vil inntreffe. Det er ikke så farlig. Det viktigste er forberedelse. Det har vist seg gang på gang at de selskapene som er bedre forberedt enn konkurrentene når en endring kommer, er de som forbereder seg for endringer i dag. Forberedelse er med andre ord kritisk for de som vil overleve disrupsjon og endringer.

Et selskap som bruker scenarier i strategiarbeidet er Norgesgruppen.

Hvordan NorgesGruppen bruker scenarier i strategiarbeidet

Dagligvaregiganten NorgesGruppen, med kjeder som Kiwi og Meny, utarbeider skrekkscenarioer i tilfelle dagens forretningsmodell slår sprekker. For å unngå å bli satt på sidelinjen av disruptive endringer, har konsernet laget et fremtidsbilde mot 2030. En ny konkurransesituasjon kan fort oppstå, og da gjelder det å være forberedt på skiftet som kan komme. Nye aktører som Amazon kan etablere seg i Norge, og da er det kritisk å ha en plan for hvordan gruppen skal handle.

For å kunne reagere raskere på endringer i markedet, har organisasjonen forandret måten de jobber på. Et såkalt utforskerteam jobber med ideer i en tidlig fase. Hensikten er å gjøre det enda enklere å teste ut ideer som de på forhånd ikke vet om er gode nok. Teamet er tverrfaglig og jobber for å forbedre fremtidens kundeopplevelse. Ved å lytte til og nærme seg kunden, vil faren for å miste dem til nye aktører reduseres. Gruppen tester prototyper underveis, før de settes ut i markedet.

NorgesGruppen har definert seks endringer som vil kunne utfordre dem:

  • Personlige assistenter: Snakkende bokser som Google Home kan påvirke dagens verdikjede.
  • Digitale markedsplasser: Nye aktører som Amazon kan utfordre etablerte aktører.
  • Tingenes internett og automatisert bestilling: Nye produkter som smarte kjøleskap kan overta bestillingen av dagligvarer.
  • Levering der du er: Nye leveringsmetoder som droner kan utfordre butikkstrukturen.
  • Bærekraft: Kundene setter nye krav til bærekraft og sporbarhet. Kundene vil ønske nye portaler for å kjøpe fra spesifikke produsenter.
  • Måltidsløsninger: Forbrukstrender som ferdige måltidsløsninger kan flytte omsetningen til andre aktører.

Mange fordeler

En av fordelene med scenario analyser er at vi kan inkludere så mange påvirkningfaktorer vi ønsker. Metoden er spesielt godt egnet når fremtiden er usikker og det er store svingninger i rammebetingelsene. Bedrifter som har brukt metoden i å forberede seg på mulige utfall, vil ha en stor fordel over andre ved at de raskere kan tilpasse seg endringer.

Du kan lære mer om bruk av scenarier og megatrender for å forberede deg på fremtiden. Mer informasjon om boken Start med megatrender finner du her.

Skroll til toppen