Veksten i Kina vil fortsette

Den økonomiske veksten i Kina vil fortsette

Kina har hatt 40 år med enorm vekst. Det har gjort Kina til verdens nest største økonomi og løftet kinesere flest ut av fattigdom. Nå kommer faresignalene, og den økonomiske veksten var i året som gikk er den laveste siden 1990. Er den fantastiske oppgangen i Midtens rike over? Svaret er nei, og det er særlig fem grunner til at den økonomiske veksten i Kina vil fortsette.

Utfordringer i kø

Først: det skal ikke skal ikke underkjennes at Kina står overfor store, fremtidige utfordringer. Veksten i Kina er lavere enn i tidligere år, boligmarkedet er i ubalanse og de økonomiske ulikhetene øker.

Kinas økende inntektsnivå har svekket landets tidligere konkurransefortrinn billig arbeidskraft. Med dyrere arbeidskraft i Kina, har andre lavkostnad overtatt der kinesiske produsenter før dominerte.

På toppen av det hele kommer handelssanksjoner fra USA og et Koronavirus som har satt hele verdensøkonomien ute av spill.

Så stor at alle land påvirkes

Kinas ledere står nå midt i en utfordrende omstilling for den kinesiske økonomien – å dreie fra en gjeldsdrevet utbygging av infrastruktur til å bli en økonomi med fokus på innenlandsk etterspørsel og forbruk. Etter omfattende økonomiske reformer på slutten av 1970-tallet ble Kina raskt et av verdens mest ettertraktede land for industriproduksjon, mye på grunn av stor tilgang på billig arbeidskraft. Industriveksten ble understøttet av store infrastrukturprosjekter som har bidratt til å forsterke veksten i landet. Høy produktivitetsvekst kombinert med massiv migrasjon fra landsbygda til byene, har gjort Kina til en økonomisk stormakt.

Why China could lead the next phase of globalization | World ...

Det er kritisk å forstå hvor solid fundamentet i den kinesiske økonomien er. Stuper Kina, vil store deler av verdens økonomier bli dratt med i fallet.

Vil Kina lykkes?

Tusenkronersspørsmålet er derfor om landet klarer utvikle seg videre til mer komplisert industri med høyere kunnskapsnivå. «Til tross for en langsommere økonomi, vil Kina forbli et av verdens raskest voksende forbrukermarkeder i overskuelig fremtid,» konkluderte forskere fra konsulentselskapet Boston Consulting Group (BCG). Rapporten spådde en kraftig vekst i landets forbruk også fremover. Les mer: Slik kan du ville på globaliseringens megatrender.

Faktorer som sørger for at veksten i Kina fortsetter

De som studerer megatrender er ikke nødvendigvis bekymret over den lavere veksten som Kina opplever i dag. Flere faktorer vil nemlig bidra til fortsatt vekst i landet:

 • Voksende middelklasse
 • E-handel
 • En ny generasjon forbrukere
 • urbanisering
 • Kunnskapsbasert økonomi
 • Fra investeringer til forbruk

Middelklassen vokser

Den øvre middelklassen i Kina, de med en tilgjengelig inntekt på mer en 24 000 amerikanske dollar, vokser og andelen vil doble seg de neste fem årene. Sammen med gruppen velstående, de med tilgjengelig inntekt på over 46 000 dollar, vil denne befolkningen utgjøre 100 millioner forbrukere. Forbruksveksten i den øvre middelklassen er høy, langt over tilsvarende vekst i den fremvoksende middelklassen. I den øvre middelklassen i Kina vokser forbruket med 17 prosent i året, mot bare 5 prosent i middelklassen ellers. Denne akselereringen i forbruk hos den rikere delen av middelklassen har skapt det Boston Consulting Group (BCG) kaller en «toveis forbruksøkonomi» i Kina. Forbruket til den øvre middelklassen vil stå for hele 80 prosent av Kinas forbruksvekst frem til 2020.

E-handel

En av de største endringene som har skjedd i den kinesiske forbruksøkonomien har vært den voldsomme veksten i e-handel. I 2010 utgjorde netthandel bare tre prosent av det private forbruket i Kina; i dag er andelen vokst til 15 prosent, en andel BCG mener vil vokse til hele 24 prosent i 2020. Til tross for lavere økonomisk vekst i Kina tror ekspertene ikke på en nedgang i veksten i e-handel. De neste fem årene vil se en årlig vekst på 20 prosent i privat handel av forbruksvarer på nett, langt over veksten i offline varehandel. Den enorme interessen for e-handel i Kina har vært med å skape stadig nye, ukjente kinesiske selskaper stormer frem på oversiktene over verdens største nettselskaper. En internetttrendrapport fra Kleiner Perkins Caufield & Byers i 2018 viste at halvparten av de 20 selskapene som er på årets liste eksisterte ikke for 10 år siden. Av disse ti selskapene var åtte kinesiske.

En ny generasjon forbrukere

Kinas yngste forbrukere, de født på 1980-tallet og senere, er I ferd med å ta en dominerende rolle i landets forbrukermarked. Fremveksten av en generasjon forbrukere som ikke husker det gamle regimet med reguleringer og fattigdom er en av de tre megatrendene som ifølge BCG vil drive en vekst i forbruket i Kina med nesten 60 prosent de neste fem årene. De under 35 år har et forbruk som vokser med 14 prosent årlig, mer enn dobbelt så generasjonen over dem. Andelen av forbruket til de yngste vil fortsette, og deres andel av det totale forbruket vil vokse fra 45 prosent i dag til 53 prosent om fem år. De yngste kinesiske forbrukerne er oftere universitetsutdannet og mer sofistikerte i sitt kjøpemønster. Kjente merkevarer betyr mye for denne gruppen, mer enn hva som er vanlig i vestlige land.

Fortsatt urbansering

Urbanisering av Kina har medført en av de største migrasjonene i historien; mer enn 300 millioner kinesere har flyttet til byene til nå, og 350 millioner til er på vei. Økt urbanisering vil bety at flere mennesker flyttes inn i bedre betalte og mer produktiv sysselsetting. Investeringer og forbruk for de mange som flytter inn til byene vil øke forbruket og fortsatt kreve store investeringer i infrastruktur.

Kunnskapsbasert økonomi

Kina klarer overgangen til en kunnskapsbasert økonomi. Mye tyder på at myndighetenes ønske om utvikling mot mer komplisert industri er i ferd med å lykkes. Kinas andel av verdens verdiskaping i produksjonen av høyteknologiske produkter økte fra 7 prosent i 2003 til 27 prosent i 2014. Kina er nå ledende på områder som 5G og kunstig intelligens, og det pløyes enorme ressurser til STEM-områdene (STEM er en forkortelse fra science, technology, engineering, mathematics), alle områder som skal drive fremskritt innen vitenskap og teknologi. For noen tiår siden var det ingen kinesiske universiteter som toppet de interasjonale rangeringene. I 2015 passerte Tsinghua University MIT i rangering som verdens beste universitet i engineering. Av verdens ti ledende universiteter i STEM var Kina og USA representert med fire hver.

Fra infrastruktur til forbruk

Nedbremsingen i den økonomiske veksten som Kina ser i dag har satt søkelyset på den økende graden av gjeld, spesielt hos regionale myndigheter som har finansiert en boom innen bygg- og anleggsbransjen. For Kinas ledere blir det kritisk å omstille landets den kinesiske økonomien, ved å dreie fra en gjeldsdrevet utbygging av infrastruktur til å bli en økonomi med fokus på innenlandsk etterspørsel og forbruk. Endringene som skjer i Kina drives av den pågående veksten som samtidig skjer i andre land i Asia, Latin-Amerika og Afrika. Når mer enn en milliard mennesker i Asia flyttes opp til en middelklasse, betyr dette mer forbruk på tjenester. For norske bedrifter betyr dette at store nye, markeder åpner seg.

Oppsummering

Kina vil fortsatt oppleve økonomisk vekst, om ikke så høy som i tidligere år. Her er de fem viktiste årsakene til at Kinas vekst vil fortsette – og på sikt gå forbi USA som verdens største økonomi:

 • Den øvre middelklassen i Kina vokser og andelen vil doble seg de neste fem årene.
 • De neste fem årene vil se en årlig vekst på 20 prosent i privat handel av forbruksvarer på nett, langt over veksten i offline varehandel.
 • De under 35 år har et forbruk som er høyere og vokse mer enn de eldre generasjonene.
 • Nye 350 millioner kinesere vil flytte til byene, og det vil øke produktivitet og forbruk.
 • Kina går over til en mer kunnskapsbasert økonomi, og landet er vedensledende på områder der veksten blir størst, som kunstig intelligens.
Skroll til toppen