4 megatrender

Fire megatrender som vil forandre verden det neste tiåret

Ny teknologi. Globale konkurrenter. Forretningsmodeller som endrer seg. Som leder i dag holder det ikke lenger å reagere på endring. Skal du få bedriften din til å komme seirende ut av kampen om kundene er du nødt til å forutsi endring – hele tiden. Kjenner du megatrendene, kjenner du til hvordan fremtiden blir. Og det kan gi deg store fordeler overfor konkurrentene dine. Denne artikkelen viser deg fire megatrender som vil forandre verden de neste ti årene.

I en verden der alt endrer seg fort, hvordan bør du best forberede organisasjonen når endringer kommer inn fra sidelinjen? Er det mulig å se trender og endringer i markedet tidligere – og helst før de fleste andre?

Svaret er ‘ja’. Det er mulig å se mønstre som bidrar til endring. Og det er absolutt mulig å se disse trendene før andre.

Hemmeligheten heter megatrender.

Kjenner du disse, vet du mye om hvordan fremtiden blir. Les hvordan du kan se muligheter, og handle på dem – før alle andre.

Hva er megatrender?

Megatrender er en utvikling, en trend, som har pågått en stund, og som vil fortsette i minst ti år til. Det er en utvikling som er sikker. Omfattende. Global. De lar seg ikke raskt endres på. En eldre befolkning, individualisering, økt båndbredde og prosessorkraft – disse er eksempler på megatrender.

Kjenner du megatrendene, kjenner du fremtiden.

Kjenner du til megatrendene, vet du mye om hvordan fremtiden blir. Du har nå muligheten til å være en endringsagent, heller enn en som reagerer i etterkant. Du kan se muligheter i megatrender, og handle på dem – før alle andre.

Her er fire megatrender som påvirker og forandrer verden slik vi kjenner den:

  • Flere eldre
  • Flere i byer
  • Ny teknologi
  • Globalisering

Verdens befolkning blir eldre

En trend som vil påvirke fremtiden er en stadig eldre befolkning. En god indikator som viser hvor fort og hvor omfattende utviklingen går, er å se på antall land der minst 30 prosent av befolkningen er over 60 år. I 2015 var det vare ett slikt land, Japan. I 2040 har dette tallet vokst til 41, opp fra 23 i 2030. I 2050 har hele 55 land en befolkning der nesten en av tre er over 60 år.

Utviklingen i antall personer i gruppen «de eldste eldre» er utviklingen enda mer dramatisk. Globalt forventes antall personer på 80 år eller eldre i 2050, fra 137 millioner i 2017 til 425 millioner i 2050. I 2100 forventes det å øke til 909 millioner, nesten syv ganger verdien i 2017.

Flere eldre vil skape utfordringer som at færre arbeidsføre mennesker må forsørge stadig flere eldre. Samtidig skaper utviklingen nye muligheter i og med at den eldre befokningen vil ha mye større kjøpekraft enn i dag.

En annen utfordring myndigheter må ta tak i gjelder hvordan man pleier og behandler en stadig eldre befolkning. I Japan har utviklingen med bruk av roboter i hjemmene vært en løsning.

Kraftig urbanisering

Millioner av mennesker flytter inn til byene, og i 2025 vil det være fem milliarder mennesker på kloden som er bybeboere. Og byene blir større. I 2030 vil det være 41 såkalte megabyer, det vil si byer med flere enn 10 millioner innbyggere. Det er en firedobling sammenliknet med 1990.

Megabyene får en økonomi på størrelse med hele land. Ta den for oss nordmenn ukjente kinesiske byen Tianjin. I 2010 var bruttonasjonalproduktet her på samme nivå som Stockholm, rundt 130 milliarder dollar. I 2025 vil det tallet ha steget til 630 milliarder, på nivå med økonomien til hele Sverige.

Når byer blir større endrer dette forutsetningene for næringslivet. Økt urbanisering vil drive delingsøkonomien fremover; og føre til at færre ønsker å eie ting og istedet leie dem ved behov. Med andre ord: vi kjøper funksjonen når vi har behov for den.

Bedrifter som i dag er bygget på å selge produkter bør derfor se på muligheter for å selge tjenester i stedet.

Fremveksten av nye megabyer åpner for store muligheter for bedrifter som søker global vekst. De store skiftene i befolkning vil skape muligheter og utfordringer for byene. Kravene til den store fremtidige urbane befolkning vil være andre enn i dag, og behovet for tjenester som er forbundet med økt velstand og tettbygde strøk vil øke.

Fremtidens by må oppfylle innbyggernes behov i større grad. Innbyggerne vil kreve å være tilkoblet, hele tiden og med alt. Byene vil også konkurrere mot hverandre om å tiltrekke seg de smarteste hodene og de beste bedriftene. Konsepter som smarte byer, delingsøkonomi og økt livskvalitet vil bety mer, og bedrifter som klarer å fylle disse behovene vil se enorme muligheter.

Aksellererende teknologisk utvikling

Den tekninske utviklingen går ekstremt fort. Den følger en eksponensiell kurve, noe som har ført til at en smarttelefon i dag har mer datakraft enn hva hele NASA hadde for å gjennomføre månelandingen i 1969.

Det betyr at bedrifter må hele tiden være oppmerksom på at ny teknologi kan komme inn fra siden og velte eksisterende forreningsmodeller.

Tenk bare på de mange produktene som forsvant da Apples iPhone ble lansert. Siden da har smarttelefonen erstattet kart, lommelykt, klokke, GPS, digitalkamera, videokamera, kalender, kalkulator, iPod og MP3-spillere, til dels datamaskiner og en haug med andre produkter og tjenester.

Særlig fire teknologier er verdt å følge med på:

Tingenes internett

Tingenes internett vil betyr at alle produkter vil være i stand til å kommunisere med andre enheter. I Norge ser fiskeindustrien et stort potensial ved bruk av tingenes internett. Midt-Norsk Havbruk, Moveo og Telenor har koblet en serie fiskemerder til nett. Det gjør at overvåking og mating av fisk nå kan foregå fra et kontrollrom på land. Dette gir bedre kvalitet på laksen, sparer miljøet, og gir store økonomiske gevinster.

Automatisering

Hjørnesteinsbedriften Plasto i Åndalsnes lager sprøytestøpte plastkomponenter. De har takket være forskning blitt en nesten helautomatisert bedrift, som er ubemannet om natten. De har flere roboter enn de har ansatte, og robotene kan styres med en app hjemmefra. Automatiseringen har gjort at de har kunnet hente hjem produksjon fra Kina.

Nye materialer

Dekkprodusenten Michelin ønsker å gjøre biler enda mindre miljøbelastende, og har utviklet et helt nytt bildekk. Mens produksjon av vanlige bildekk krever et sted mellom 15 og 38 liter olje, består det nye dekkonseptet kun av biologisk nedbrytbare materialer.

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens vil skape smarte maskiner. Smarte biler, droner og roboter vil forutse hvilke behov vi har, ofte før vi vet det selv. I stedet for å stole på magefølelsen og grovestimater, bruker det franske byggvareselskapet Leroy Merlin kunstig intelligens for å sikre mer korrekte bestillinger av varer. Selskapet bruker nå algoritmer som tolker salgsdata og værmeldinger for å sikre en best mulig varebeholdning. Varebeholdningen har gått ned og salget har økt som følge av omleggingen.

Alle enheter vil forstå hverandre, og de vil hjelpe mennesker i hverdagen. Den selvkjørende bussen vil komme når mennesker på ved en holdeplass og klokken som måler pulsen din sender inn en bestilling på riktig medisin.  Andrew Balwell, futurist i HP.

Økende globalisering

Megatrenden globalisering beskriver den stadig mer sammenkoblede verden som skjer gjennom handel, kapitalstrøm, emigrasjon og informasjonsutveksling. Globaliseringen vil skape nye forutsetninger for selskaper som vet å utnytte mulighetene som åpnes. De lederne som forstår globaliseringens megatrender vil få et godt bilde av hvordan fremtiden bli og hva som må gjøres for å være best mulig forberedt.

Til tross for nylig motgang for globaliseringens megatrender, er kreftene som vil drive bedrifter mot en mer integrert verden sterkere. Vi ser for eksempel et forbruksmønster i verden som blir stadig mer likt. Samarbeid mellom bransjer fortsetter uavhengig av politiske slagord mot globalisering. Ny teknologi åpner for og forsterker den globale integrasjonen. Vider vil den store velstandsveksten gjøre stadig flere markeder attraktive for internajsonal ekspansjon. Globaliseringen vil ikke la seg stanse. Les mer: globaliseringen vil ikke la seg stanse av koronaviruset.

Samtidig betyr globaliseringen at utenlandske bedrifter kan komme på det norske hjemmemarkedet. Internasjonale konkurrenter vil komme fra alle steder, og alle kan bli rammet. Som leder må du derfor hele tiden forberede deg på den nye virkeligheten. Du må  rette oppmerksomheten mot internasjonale markeder, og samtidig ha en forretningsmodell som tilpasser seg konkurransesituasjonen.

Tidligere var det nesten en forutsetning å være stor om man skulle operere internasjonalt. Slik er det ikke lenger. Med internett er det mulig å ringe gratis med Skype og selge produkter på Amazon. Små selskaper kan derfor bevege seg ut på et verdensmarked for før var forbeholdt store selskaper. Ny teknologi som 3D-printing blir billigere og det vil videre gjøre det mulig for små bedrifter å produsere for et globalt marked.

Les mer: slik utnytter du globaliseringens megatrender.

Oppsummering
  • Verden endrer seg fortere enn noensinne og ledere bør forberedede organisasjonen på det som vil skje allerede i dag.
  • Ledere som forstår megatrender får en god forståelse av hvilken retning utviklingen går og de kan dermed agere for å møte den.
  • Særlig fire megatrender endrer verden: flere eldre, urbanisering, teknologisk utvikling og globalisering.

Skroll til toppen