Bok om åpenhetsloven

Innføre åpenhetsloven? Ikke gjør disse feilene!

Tidsfristen for å innføre åpenhetsloven nærmer seg. Før du starter jobben, er det viktig å vite hva som er de vanligste feilene. 

Stortinget har vedtatt en lov som mange norske virksomheter ikke er klar over. Loven heter åpenhetsloven. For de som ikke oppfyller kravene innen juni 2023, kan de vanke bøter, kundeklager og ødelagt. Denne artikkelen viser deg de viktigste feilene du kan gjøre når du innfører åpenhetsloven.

Dette er virksomhetene som rammes av loven

Åpenhetsloven gjelder for store bedrifter som oppfyller 2 av 3 vilkår:

  • 70 millioner kr. i omsetning
  • 35 millioner kr. i balansesum
  • 50 ansatte og flere

Dette betyr at svært mange norske virksomheter blir rammet av loven. Tallet 9 000 er blitt nevnt. Dette er bedrifter som følge kravene i den nye loven. De må foreta en risikovurdering av egen virksomhet og leverandører. De må offentliggjøre status og forbedringsplaner.

Også en annen gruppe virksomheter blir rammet av åpenhetsloven. Denne gruppen er betydelig større enn den første. Vi snakker selvfølgelig om de mange «små» leverandørene. Mindre bedrifter kommer til å bli kontaktet av de store kundene sine – og da bør de ha et svar klart.

Med andre ord: også mindre bedrifter bør gjøre seg kjent med åpenhetsloven, aktsomhetsvurderinger og krav til dokumentasjon.

Lovens tre krav

Virksomheter som omfattes av loven, må sørge for tre ting: En, de må utføre aktsomhetsvurderinger. Det betyr at leverandører må kontaktes for å vurdere risiko for brudd. To, de må offentliggjøre en redegjørelse for disse vurderingene. Og tre, de må gi informasjon til enhver som retter en skriftlig forespørsel om det.

Informasjonsplikten var gjeldende fra 30. juni 2022, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal offentliggjøres senest 30. juni 2023.

Redegjørelsen skal signeres av styret og daglig leder i virksomheten, før den oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år, i tillegg til når det er vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Redegjørelsen skal også gjøres tilgjengelig, blant annet på virksomhetens nettsider.

Du finner mer om hvilke steg som tar deg i mål med åpenhetsloven her.

Ikke gjør disse feilene når du starter med åpenhetsloven

En siste ting før vi starter. Hva er de største feilene du kan gjøre med åpenhetsloven?

Feil #1 er å ikke starte tidlig nok

Tro meg, det vil ta tid å komme i mål. Du må få med deg styret, retningslinjer må bestemmes, det skal kartlegges, og risiko skal vurderes, og det skal korrigeres og informeres. Mye tekst må endres, og mye tekst må skrives. Fristen løper ut innen juli 2023. Tikk, takk, tikk, takk – klokken tikker.

Feil #2 er å ikke begrense seg

Det er lett å starte med alt. Mange tror at alle føringene fra OECD for flerenasjonale selskaper skal undersøkes. Menneskerettigheter. Miljø. Antikorrupsjon. Forbrukerrettigheter. Dyrs rettigheter. Alt mellom himmel og jord. Når du leser lovteksten, vil du se at det refereres til mange andre kilder. Noen vil se at forventningene er større enn de faktiske kravene. For all del, du må gjerne innføre alt som finnes av forventninger til næringslivet, men vit at det tar tid. Start derfor med det som er lovkravet, og gjør dette først. Ikke gjør alt med en gang, men start heller forsiktig. Loven er ny, og dette er en prosess som må gå seg til.

Feil #3 er å tro at programvare gjør jobben for deg

Det gjør den ikke. Det finnes mye bra programvare som hjelper deg med å registrere leverandørene dine. Ved hjelp av samme programvare kan du sende ut spørsmål. Men kvalitetssikringen må du gjøre selv. Risikovurderingen krever at du gjør en jobb før du kontakter gud og hvermann med skjemaer som skal fylles ut.

Feil #4 er å tro at forventningene til små bedrifter er de samme som de er til store bedrifter

Det er de ikke. Det er forskjell på Equinor og butikken på hjørnet. Forventingene til store bedrifter er helt annerledes enn forventningene til mellomstore bedrifter. Alle forstår at en bedrift med 50 ansatte ikke kan bruke like mye ressurser på lovens krav som Norges største virksomheter. For mindre bedrifter er det derfor viktig å bruke ressursene riktig. De må derfor tenke smart, og prioritere hvem de skal følge opp.

Behov for en guide som hjelper deg å komme i mål? Da sjekker du ut en helt ny bok om Åpenhetsloven

I boken får du vite hva som må gjøres for å innføre åpenhetsloven der du jobber. Du får vite hvordan du kan komme i mål, steg for steg.

Vi ser på forarbeidet du må gjøre, og vi skal se på det som heter aktsomhetsvurderingen. Du får maler du kan kopiere og justere, og som du kan bruke eksternt. Det følger med en oversikt over kildene til loven, og det gis mange eksempler fra norske bedrifter som jeg synes har vært flinke i prosessen.

Du kan kjøpe boken som e-bok her. Ønsker du å få boken som en PDF, så vippser du 399 kroner til 41557060.

Dersom du ønsker å få boken + ansvarlighetskompasset (Bokpakke+), vippser du 990 kroner. Kompasset gir deg muligheten til å teste i hvilken grad selskapet ditt etterlever retningslinjenes fra OECD. Du får også 15 maler du kan bruke for å komme i mål, som forslag til styrevedtak, etiske retningslinjer for leverandører (code of conduct) og styrets redegjørelse. Jeg anbefaler denne til alle. Bestilling gjør du ved å sende meg en e-post.

Andre tjenester som kan ta deg i mål er workshop og oppdrag. Sjekk alle muligheter her.

Skroll til toppen