Tom Solstad

Veksten i Kina vil fortsette, sier forfatter av ny bok om megatrender

Veksten i Kina vil fortsette og er på ingen måte over. Kina er et av de få landene som unngikk resesjon under koronapandemien. Kinas vekst er en megatrend som ikke lar seg stanse, sier forfatter av bok om trendene som endrer verden.

I boken «Start med megatrender» understreker forfatter Tom Solstad hvor kritisk det er å forstå hvor solid fundamentet i den kinesiske økonomien er. Stuper Kina, vil store deler av verdens økonomier bli dratt med i fallet. Veksten i Kina vil fortsette og er på ingen måte over, sier han.

Fremveksten av Kina er en megatrend

–Kinas voksende betydning er en megatrend, og det er flere faktorer som vil bidra til fortsatt vekst i landet, spår Solstad. I boken «Start med megatrender» trekker han frem fire faktorer som vil sørge for fortsatt vekst i Kina.

1. Den øvre middelklassen i Kina dobler seg de nærmeste årene. Sammen med gruppen velstående, de med tilgjengelig inntekt på over 46 000 dollar, vil denne befolkningen utgjøre over 100 millioner forbrukere.
2. Kinas yngste forbrukere, de født på 1980-tallet og senere, er i ferd med å ta en dominerende rolle i landets forbrukermarked. Fremveksten av en generasjon forbrukere som ikke husker det gamle regimet med reguleringer og fattigdom vil bidra betydelig til økt forbruk.
3. Urbanisering av Kina har medført en av de største migrasjonene i historien; mer enn 300 millioner kinesere har flyttet til byene til nå, og 350 millioner til er på vei. Økt urbanisering vil bety at flere mennesker flyttes inn i bedre betalte og mer produktiv sysselsetting.
4. Kina klarer overgangen til en kunnskapsbasert økonomi. Kinas andel av verdens verdiskaping i produksjonen av høyteknologiske produkter vokser kraftig. Kina er nå ledende på områder som 5G og kunstig intelligens, og det pløyes enorme ressurser til STEM-områdene.

Du kan lese mer om megatrender i ny bok her.

Muligheter for norske bedrifter

Solstad sier at for Kinas ledere blir det kritisk å omstille landets den kinesiske økonomien, ved å dreie fra en gjeldsdrevet utbygging av infrastruktur til å bli en økonomi med fokus på innenlandsk etterspørsel og forbruk. Når flere hundre millioner kinesere flyttes opp til en middelklasse, betyr dette mer forbruk. For norske bedrifter betyr dette et enormt marked for kvalitetsprodukter.

 

Du finner en lengre artikkel om Kinas fremtidige vekst her.

Boken «Start på megatrender» får du kjøpt på Ark, Norli, Bookis og alle andre steder du kjøper bøker. Finnes som e-bok og papirbok.

Skroll til toppen